Om gezamenlijk een cliënte te begeleiden. Voor één van mijn cliënten zoeken wij een collega die met ons wil samenwerken in de (psychosociale) ondersteuning van de dagdagelijkse context. Wij hebben een team om haar heen georganiseerd maar door langdurige ziekte van één van de collega’s betekent dit dat er nu te weinig ondersteuning is. Mijn vraag is dus, welke professional wil èn kan ons meehelpen in het zorgnetwerk om haar heen, zodat de dagelijkse zorg geborgd kan worden. Dit kan een psycholoog zijn, een ambulant begeleider, een psychosociaal therapeut, een vaktherapeut, etc. Achtergrond Gedurende haar leven heeft ze traumagerelateerde klachten ontwikkeld vanuit een extreem onveilige jeugd. Toen de hulpinstanties werden ingeschakeld is ze in de jeugdzorg terecht gekomen en daar nog verder getraumatiseerd. Helaas zijn de GGZ trajecten die hierop volgden niet helpend geweest maar hebben haar trauma’s eerder versterkt. Het gevolg, een gedesorganiseerde hechting met veel wantrouwen naar de reguliere hulpverlening. …