Aanmelden en wachttijden

Er is op dit moment een langdurige cliënten-stop voor individuele therapie.
Er starten wèl regelmatig nieuwe groepen.
Houd de website in de gaten voor wanneer de wachtlijst weer open gesteld wordt. Het heeft geen zin om mij rechtstreeks te benaderen om er toch tussen te komen.


Eerste screening door zelftesten

Je hebt misschien klachten maar je weet niet precies wat je hebt. De kans is groot omdat je je bij mij wilt aanmelden dat je een vermoeden hebt van (psycho)trauma. 

Als dit nog niet is vastgesteld bij je, dan kun je vast een één of meerdere zelftesten doen om een idee te krijgen waar jouw klachten mee te maken hebben. Dit is ook een mooie voorbereiding op het intakegesprek. 


Minimale leeftijd

Ik werk alleen met wilsbekwame volwassenen vanaf 18 jaar oud. Er is geen maximale leeftijd.


Voorwaarden en contra-indicaties

Traumatherapie vraagt veel van je. Het kan confronterend zijn en grote impact hebben in je leven. Tegelijkertijd is het vaak ook verrijkend, inzichtgevend, opluchtend en gewoon leuk!

Om de kans groot te maken dat de therapie succesvol voor je wordt, heb ik voorwaarden en contra-indicaties geformuleerd. Hiermee krijg je helder of je bij mij aan het goede adres zit.


Voorwaarden

 • Je bent gemotiveerd, en doet het voor jezelf en/of een doel dat groter is dan jezelf. Je doet het bijvoorbeeld voor je kinderen, of voor een nog groter doel zoals vrede in jezelf en in relaties die je hebt. Of om essentiële keuzes waar je voor staat te goed kunnen maken. 
 • Je bent bereid om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen proces. Natuurlijk heb ik ook mijn verantwoordelijkheden, maar ik kan je niet redden. Zie mij meer als een begeleider, een ‘space-holder’ of als een gids in jouw verwerkingsproces. Hierin kunnen we nog steeds met traumagerichte interventies bezig zijn, en zal ik het proces soms (de goede kant op) sturen. Ik zal jou natuurlijk niet proberen te veranderen maar meer uit te nodigen in contact met je innerlijke wijsheid te komen. 
 • Het is het juiste moment in je leven. De omstandigheden in je leven zijn stabiel en veilig genoeg om traumaverwerking aan te gaan. Er is steun van je partner, familie, of vrienden/vriendinnen of andere sociale contacten. Of je hebt professionele hulp waar je op terug kunt vallen. Op deze manier kun je jouw proces ook dragen als de ruimte tussen twee sessie wat langer is, bijvoorbeeld wanneer ik andere verplichtingen heb.
 • Je hebt voldoende veerkracht om de tijd tussen de afspraken te kunnen overbruggen. De gemiddelde frequentie van de sessies is elke 2 – 3 weken. Als dit lastig is, heb je anderen om je heen waar je op terug kunt vallen. Dit kunnen je familie, je partner of andere sociale contacten zijn. Ook professionele hulp, zoals een persoonlijk begeleider of een andere therapeut kan hiervoor zorgen. 

Contra-indicaties

Wanneer je een hoge mate van crisisgevoeligheid ervaart, vind ik het belangrijk dat er andere hulpverleners bij betrokken zijn, die openstaan voor een samenwerking. Dit kan een GGZ instelling zijn, een klinisch- of GZ-psycholoog, een F-ACT team, of andere gespecialiseerde therapeuten. Je kunt ook al voldoende hulp geregeld hebben vanuit een WMO/WLZ traject.

Als je een hoge crisisgevoeligheid hebt, zonder sociaal steunnetwerk of andere hulp, kan ik je NIET in therapie aannemen.

Denk hierbij aan:

 • Weinig zelfregie, geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het eigen proces. 
 • Hoog risico suïcidaliteit en/of ernstige zelfbeschadiging, inclusief eetstoornissen. 
 • Schizofrenie, Psychotische of waanstoornissen.
 • Actuele verslavingsproblematiek (aan middelen zoals alcohol of harddrugs).
 • Cognitieve beperkingen zoals laag begaafdheid/ verstandelijke beperking, dementie. 
 • Actuele maatschappelijke problemen, of forensische problemen.
 • Wanneer het (psychologische) geweld en/of misbruik nog doorgaat of je zit midden in rechtzaken, trajecten bij Veilig Thuis, OTS of een RVKB onderzoek. Zie ook mijn pagina over hulp na emotioneel en psychologisch misbruik

Als je over mijn voorwaarden en contra-indicaties twijfelt, neem dan gerust contact op om dit met mij te overleggen. Ik denk graag met je mee.


Heb je acute hulp nodig?

Via deze link vind je een paar mogelijkheden in de wegen die je kunt bewandelen in crisis-situaties.


Rechten en plichten

Als we een therapeutische relatie aangaan, hebben we beiden rechten en ook plichten. Hiermee wordt je beschermd als je bij mij in therapie komt. Deze spreken voor zich maar het is goed om dit eerst te lezen voordat je de stap zet. Via deze link kun je de rechten en plichten lezen.