Aanmelden en wachttijden

HELAAS HEB IK EEN LANGDURIGE CLIENTENSTOP VOOR MIJN PRAKTIJK

Je kunt je wel aanmelden voor de volgende lichaamsgerichte therapiegroep. Deze starten regelmatig.  Lees hier meer over de lichaamsgerichte trauma therapiegroep

Houd de website in de gaten voor wanneer de wachtlijst weer open gesteld wordt. 


Lichaamsgerichte trauma therapiegroep

Misschien ben je geïnteresseerd in de lichaamsgerichte trauma therapiegroep. Deze organiseer ik meerdere keren per jaar.

Lees hier meer over de lichaamsgerichte trauma therapiegroep


Eerste screening door zelftesten

Je hebt misschien klachten maar je weet niet precies wat je hebt. De kans is groot omdat je je bij mij wilt aanmelden dat je een vermoeden hebt van (psycho)trauma. 

Als dit nog niet is vastgesteld bij je, dan kun je vast een één of meerdere zelftesten doen om een idee te krijgen waar jouw klachten mee te maken hebben. Dit is ook een mooie voorbereiding op het intakegesprek. 

Ga hier naar de zelftesten


Minimale leeftijd

Ik werk alleen met wilsbekwame volwassenen vanaf 18 jaar oud. Er is geen maximale leeftijd.