Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen mijn praktijk werk ik met de verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat ik tijdens de intake en therapie op verschillende momenten aandacht kan hebben voor de thuissituatie en omgeving van de jou als cliënt(e). 

Als er vragen of zorgen zijn over de veiligheid van een kind/jongere of andere gezinsleden, proberen we samen te kijken hoe hiermee om te gaan en of ik daarbij ondersteuning kan bieden of organiseren. 

Samen met de naaste(n) wordt dan een plan gemaakt om de veiligheid van alle gezinsleden te waarborgen. Ik kan daarbij hulp en advies vragen aan experts bij de huisarts en/of Veilig Thuis. Als de zorgen blijven bestaan ben ik verplicht een officiële melding bij Veilig Thuis te doen.

Hoe kun je signalen herkennen?

De signalenkaart van Kadera geeft de nodige handvatten om tekenen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen. Je kunt hier niet alleen de signalen van slachtoffers herkennen maar ook van (potentiële) daders.

Meer informatie over de meldcode huiselijk geweld:

Neem contact met mij op als je hier vragen over hebt.

     

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van je gegevens door deze website.

     

    Deze informatie wordt via een beveiligde omgeving verzonden.