Klachtenregeling

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk een klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp-ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen: de klacht, klachtfunctionaris en geschillencommissie.

  1. Als je een klacht hebt richt je je in eerste instantie tot mij.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door dit klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitskunde Nederland.
  3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kan de klacht tot een geschil worden. Dat geschil wordt aan de Geschillencommissie voorgelegd.
  4. Ik heb de WKKGZ ondergebracht bij de CAM Coöperatie. Voor verdere informatie verwijs ik naar hun website: klik hier.

Als je hier vragen over hebt kun je gerust contact met mij opnemen. Ik streef er altijd naar om tot een bevredigende oplossing te komen voor alle partijen.