Adverse Childhood Experience Score

Bereken je eigen ACE score.

Bereken je eigen ACE Score voor negatieve jeugdervaringen, en vergelijk de uitkomst met groot internationaal onderzoek.

In the Adverse Childhood Experience Study (ACE Study), een retroperspectief cohortonderzoek (grootschalig internationaal onderzoek onder ruim 17.000 personen van middelbare leeftijd in de sociale middenklasse), onderzochten Felitti e.a. het voorkomen van negatieve ervaringen in de kindertijd (ACE’s) en de relatie met psychische, lichamelijke en sociale problemen op volwassen leeftijd.

Als negatieve ervaringen noemden zij herhaalde lichamelijke en / of emotionele mishandeling, seksueel misbruik, disfunctionerende gezinssituaties. Zij constateerden dat de kans op psychiatrische, somatische en sociale problematiek rechtstreeks verband houdt met het aantal negatieve ervaringen in de kindertijd (zij noemen dat de ACE-score). Bijna 40% van de 17.000 personen scoorde twee of meer negatieve jeugdervaringen, een op de acht scoorde vier of meer negatieve jeugdervaringen.

Klik op volgende om zelf je ACE Score te berekenen

Scroll Up