International Trauma Questionnaire

International Trauma Questionnaire (ITQ)

Zelfrapportage vragenlijst voor ICD-11 PTSS en Complexe PTSS

Deze test is een kort, eenvoudig geformuleerd meetinstrument, die zich alleen richt op de kernkenmerken van PTSS en CPTSS, en maakt gebruik van eenvoudige diagnostische regels. De ITQ is ontwikkeld om consistent te zijn met de organiserende principes van de ICD-11, zoals uiteengezet door de Wereldgezondheidsorganisatie, die de klinische bruikbaarheid moeten maximaliseren en de internationale toepasbaarheid moeten garanderen door een focus op de kernsymptomen van een bepaalde aandoening.

Met deze vragenlijst kom je erachter of je PTSS klachten hebt en/of lijdt onder de gevolgen van Complexe PTSS.

Deze vragenlijst bestaat uit achttien vragen over ervaringen die je in jouw dagelijks leven kunt hebben en vraagt hoe vaak je deze ervaringen hebt. Het is belangrijk dat jouw antwoorden laten zien hoe vaak deze ervaringen je overkomen wanneer je niet onder invloed van alcohol of drugs bent.

Om de vragen te beantwoorden, moet je bepalen in welke mate de in de vraag beschreven ervaring op jou van toepassing is en het percentage kiezen die overeenkomt met het percentage van de tijd dat je deze ervaring hebt in je leven.

Instructies:

 

Soms maken mensen zeer ingrijpende gebeurtenissen mee, zoals in een levensbedreigende situatie terecht komen door een ramp, een ernstig ongeluk of een brand; bedreigd of aangevallen worden; aangerand of verkracht worden; zien dat iemand vermoord wordt, of dood is, of ernstig gewond is; of horen dat er iets afschuwelijks is gebeurd met iemand die je na aan het hart ligt.

 

    1. Heb je ooit in jouw leven soortgelijke dingen meegemaakt?

 

    1. Reageerde je bij tenminste één van deze gebeurtenissen met intense angst, hulpeloosheid of afschuw?

 

Om je te helpen de vragen te beantwoorden, neem een ingrijpende gebeurtenis in gedachten waar je het meeste last van hebt en houdt deze in gedachten wanneer je de vragen beantwoordt.

Als je beide vragen met ja kunt beantwoorden en deze traumatische gebeurtenis(sen) hebben minimaal vier weken geleden of langer plaatsgevonden, vul dan de vragen op de volgende pagina in.

Het is belangrijk dat je alle vragen beantwoordt om een goed beeld te krijgen.

Het is een screening, geen diagnose.

Aan de uitkomst van de test kunnen geen rechten worden ontleend.

Als je onderaan je naam en e-mailadres invult krijg je de uitslag ook per mail toegestuurd.

Klik op volgende om de vragenlijst te starten

Scroll Up